×
QA trends 2019 PL miniatura

Pobierz nasz raport i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami QA, Cyberbezpieczeństwa, IoT czy DevOps!

POBIERZ

Najnowsze komunikaty o spółce TestArmy Group 

Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000679700, data rejestracji w KRS 24.05.2017 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 24.07.2020 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się
w biurze Kancelarii Notarialnej Zuzanna Niedźwiedź. Przeczytaj całość ogłoszenia tutaj…