×
QA trends 2019 PL miniatura

Pobierz nasz raport i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami QA, Cyberbezpieczeństwa, IoT czy DevOps!

POBIERZ

Najnowsze komunikaty o spółce TestArmy Group 

1. Informacja o dematerializacji akcji

Dematerializacja akcji:

Polega na zamianie dotychczasowych akcji, które posiadacie Państwo w formie dokumentu / dokumentów na wpis w rejestrze. Dematerializacja jest obowiązkowa i muszą jej dokonać wszystkie Spółki, również niepubliczne.

Przeczytaj całość ogłoszenia tutaj…

2. Informacja o subwencji

TestArmy Group S.A. otrzymała dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o nazwie projektu „Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa TestArmy Group S.A.” Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój(POIR) jest wsparcie przedsiębiorstw, które  realizują innowacyjne projekty. Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy zostało wdrożone przez PARP w okresie pandemii SARS Cov-2, aby pomóc  polskim przedsiębiorcom  utrzymać działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy. Całkowita kwota dofinansowania otrzymanego z Programu Operacyjnego przez naszą firmę wyniosła 102.665,13 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność firmy.

3. Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd TestArmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji w KRS 24.05.2017 roku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 30.09.2021 roku na godzinę 9:00, które odbędzie sięw biurze Kancelarii Notarialnej Zuzanny Niedźwiedź, we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 47, 50-078 Wrocław.

4. TestArmy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

TestArmy Group S.A. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty firmy TestArmy Group S.A.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.
Łączna wartość projektu: 550 700.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 413 025.00 PLN