Case Study

Moniaki.pl - User Experience

O firmie

Jednen z najpopularniejszych w Polsce blogów o tematyce finansowej tworzony przez zespół przyjaciół. Twórcy bloga skupiają się na prześwietlaniu ofert bankowych. Celem platformy jest dotarcie do szerokiego grona odbiorów oraz zwiększenie świadomości konsumentów dotyczącej możliwości finansowych korzyści oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z oferowanych przez banki promocji. 

Jak mówią o sobie:

“Wierzymy, że społeczność, którą tworzymy wokół bloga, wpłynie w pewien sposób na rynek bankowy. Chcemy, aby banki wszystkie swoje propozycje układały w taki sposób, żeby były one korzystne zarówno dla banku, jaki i dla nas, klientów.”

Wyzwania:

  • weryfikacja zaproponowanych funkcji i opcji na makiecie strony
  • weryfikacja użyteczności filtracji dostępnej na makiecie
  • sprawdzenie ścieżki poszukiwania produktów finansowych pod kątem użyteczności

Realizacja:

  • Zrekrutowaliśmy grupę badanych odpowiadającą grupie docelowej usług oferowanych przez klienta – osoby w określonej kategorii wiekowej  20-35 lat, które są zainteresowane otwarciem konta osobistego, a także osoby poszukujące lokaty.
  • Zrealizowaliśmy 60-minutowe wywiady pogłębione z 16 respondentami Przeprowadziliśmy badania z zastosowaniem protokołu głośnego myślenia, który ma na celu poznanie motywów kolejnych kroków i zachowań użytkownika na stronie
  • Przeprowadzone badanie miało charakter przede wszystkim eksplorujący, co pozwoliło na późniejszą analizę i rozstrzygnięcia dotyczące kluczowych zagadnień

Rezultaty:

  • 16 godzin nagrań z badań, ponad 150 godzin specjalistów, 24 rekomendacje zmian
  • W wyniku analizy wywiadów określiliśmy, czy poszukiwanie produktów finansowych, listing produktów oraz zawężanie wyników jest łatwe w użyciu i zrozumiałe dla docelowych odbiorców, a także czy strona dostarcza pozytywnych doświadczeń

ILIO – Moniaki.pl
Żwirki i Wigury 57
97-100 Toruń
NIP: 9562200619
REGON: 3406187

Referencje

W listopadzie 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z TestArmy Group S.A., z zakresu User Experience, mającą na celu wsparcie naszego nowego produktu w serwisie moniak.pl. Naszym zamierzeniem było zweryfikowanie użyteczności makiet podczas badań z użytkownikami. Zależało nam aby przygotowana przez nas usługa dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń, była maksymalnie przejrzysta i odpowiadała ich potrzebom.

Wysoko oceniamy otwartość na nasze potrzeby jako klienta oraz dopasowanie proponowanych rozwiązań do założonych przez na celów. Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie zespołu specjalistów odpowiedzialnego za realizacje projektu, które odczuwalne były podczas wszytkich etapów realizacji projektu.

Szczególnie cenimy sobie terminowość z jaką przebiegały prace oraz rzetelność ich wykonania. Po zakończeniu badań otrzymaliśmy zgodny z naszymi oczekiwaniami raport, który pozwolił na obranie odpowiedniego kierunku na etapie finalnego ukończenia naszego produktu.

Firma TestArmy Froup S.A. to godny zaufania partner w obszarze badań User Experience.

ILIO – Moniaki.pl
Paweł Wróblewski