Audyt użyteczności, usability, UX

Analiza ekspercka przeprowadzona przez naszych specjalistów umożliwi usprawnienie serwisu lub aplikacji.

Czym jest analiza ekspercka?

Analiza ekspercka polega na ocenie użyteczności serwisu, aplikacji lub systemu, przez osobę będącą ekspertem w dziedzinie UX. Podczas badania ekspert wykonuje różne akcje, aby sprawdzić strukturę, funkcjonalności, nawigację i architekturę treści na stronie lub aplikacji. Na bazie własnych doświadczeń, wiedzy i przyjętych dobrych praktyk ocenia, czy poszczególne elementy na stronie są dobrze skonstruowane, łatwe i przyjazne w obsłudze oraz czy spełniają swoje cele.

Istnieją dwa główne rodzaje analizy eksperckiej:

  • analiza heurystyczna – polega na sprawdzeniu przez eksperta wszystkich elementów na stronie i każdej z podstron, w oparciu o naukowe zasady budowania serwisów (min. 10 Heurystyk Nielsena i Moilicha lub 8 złotych zasad Shneidermana).
  • wędrówka poznawcza – polega na stworzeniu scenariuszy, które mógłby przechodzić potencjalny użytkownik na stronie, a następnie samodzielnym ich testowaniu, wychwytując przy tym błędy.

Jak wykonujemy analizę ekspercką?

Na początku przeprowadzamy wywiad z klientem. Zapoznajemy się z badanym przedmiotem. Ustalamy cele badawcze. Przeprowadzamy proces testowania zgodnie z przyjętymi na świecie standardami. Wskazujemy błędy (zazwyczaj je wizualizujemy np. zrzutem ekranu), miejsce ich wystąpienia. Przypisujemy im stopień istotności: błąd krytyczny, istotny i drobny wraz z opisem, która heurystyka nie została zachowana. Rekomendujemy zmiany, zazwyczaj dołączając poprawny projekt lo-fi danego elementu. Konstruujemy raport i oddajemy w ręce klienta.

Za co klienci cenią analizę ekspercką UX?

  • kompleksowo analizujemy interfejs strony lub aplikacji
  • sprawdzamy użyteczność zarówno poszczególnych ekranów jak i całych procesów
  • stosujemy gradację błędów; klienci wiedzą, na których błędach skupić się w pierwszej kolejności, a które można zostawić na później
  • zwracamy uwagę na szczegóły np. niepodlinkowane logo, niepoprawnie skonstruowany formularz
  • w przypadku redesignu lub tworzenia nowej strony/ aplikacji/ systemu weryfikujemy założenia projektowe z gotowym produktem
  • wyłapujemy błędy, rekomendujemy miejsca zmian i nowe rozwiązania
  • dane zawierające pozytywne i negatywne rozwiązania, wraz z naszymi rekomendacjami przedstawiamy w przejrzystym, zbiorczym raporcie.