Ubezpieczenie od wycieku danych

Zabezpiecz siebie i swoich klientów przed utratą danych

Nowe regulacje RODO

Już od maja 2018 roku w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy podmiot, który przetwarza dane zobowiązany będzie do dostosowania się do nowych przepisów. W przypadku złamania nowych procedur kary osiągać mogą nawet do 20 000 000 euro. Dodatkowo użytkownicy korzystający z Twoich usług lub produktów otrzymają więcej praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku ich złamania będą mogli oni domagać się odszkodowań. Więcej o RODO

Ataki oszustów internetowych stały się codziennością, a konsekwencje utraty danych własnych oraz klientów mogą być naprawdę poważne. Więcej o skutkach ataków hakerskich oraz metodach zabezpieczenia się przed nimi przeczytasz na naszym blogu: “Ubezpiecz się od ataków hakerskich”

Ubezpieczenia od wycieku danych

Na okoliczność wycieku danych z systemów informatycznych powstały specjalne ubezpieczenia. Obejmują one:

  • zabezpieczenie roszczeń osób poszkodowanych, których dane wrażliwe i informacje poufne zostały skradzione lub upublicznione;
  • polisę finansującą zwrot kar i grzywien nałożonych w konsekwencji postępowań regulacyjnych o naruszenie prywatności np. RODO;
  • ubezpieczenie finansujące przywrócenie danych, okup czy koszty obsługi prawnej służącej ustaleniu obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych.

Chcesz ubezpieczyć się na wypadek wycieku danych?