Testy Funkcjonalne

Testy funkcjonalne na wielu urządzeniach umożliwiają wykrycie wcześniej niewidocznych błędów.

Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne sprawdzają:

  • funkcje aplikacji
  • wyświetlanie komunikatów o błędach (czy wyświetlają się komunikaty oraz w jaki sposób)
  • poprawność GUI, czyli sposób prezentacji informacji oraz interakcje z użytkownikiem
  • poprawność API, czyli komunikację między aplikacją/stroną a serwerem

Za co klienci cenią testy funkcjonalne?

  • sprawdzamy, czy oprogramowanie (strona, aplikacja, system) działa tak jak powinno
  • posiadamy szerokie zaplecze sprzętowe: smartfony, tablety oraz komputery z różnymi systemami i przeglądarkami.
  • wychwytujemy błędy i na bieżąco raportujemy
  • znacznie skracamy czas realizacji testów, w stosunku do samodzielnego testowania
  • dane przedstawiamy w przejrzystym, zbiorczym raporcie, zrozumiałym zarówno dla specjalistów IT jak i osób nietechnicznych.

Jak wykonujemy testy funkcjonalne?

Na początku identyfikujemy warunki testowanego systemu/ aplikacji/ strony. Określamy przedmiot testów i zapoznajemy się z wymaganiami klienta. W kolejnym etapie określamy funkcje, które powinno wykonać oprogramowanie: tworzymy dane wejściowe, analizujemy warunki początkowe, wyznaczamy techniki i narzędzia do wykonywania testów. Ustalamy kolejność wykonywanych przypadków testowych. Wykonujemy przypadki testowe i weryfikujemy czy uzyskany rezultat zgadza się z oczekiwanym i na tej podstawie raportujemy błąd. Efekty naszej pracy przedstawiamy w raporcie zawierającym m.in. informacje o środowisku testowym, harmonogram testów, zrzuty ekranu oraz wyciągi z bazy danych.

Najważniejsze liczby

 5000+ testerów w chmurze

 50+ wykwalifikowanych testerów na miejscu

100+ urządzeń w laboratorium

100% certyfikowanych testerów