Testy Wydajnościowe

Testy wydajnościowe służą do sprawdzania obciążenia serwera, bazy danych, aplikacji lub witryny.

Czym są testy wydajnościowe?

Testy wydajnościowe to próba obciążenia serwera, bazy danych oraz samej aplikacji lub strony. Testowanie pozwala sprawdzić możliwości badanego systemu i wychwycić elementy niewydajne, które należy zmienić lub usprawnić. Zdarza się, że strona lub aplikacja ładuje się zbyt długo lub nie ładuje się wcale (np. przez duży ruch na stronie), a w konsekwencji odwiedzający rezygnuje z wykonania akcji i wychodzi.

Jak wykonujemy testy wydajnościowe

Na wstępie zapoznajemy się z oczekiwaniami klienta, co do wydajności serwisu i definiujemy wymagania. Następnie analizujemy funkcje i infrastrukturę badanego systemu. Sprawdzamy typowe zachowania użytkowników (poprzez rozmowę z właścicielem systemu, kontrolę danych z narzędzi Web Analytics lub logów aplikacji). Na tej podstawie budujemy model obciążenia. Model zawiera informacje o akcjach użytkowników i czasie ich pobytu na stronie, a także procent użytkowników wykonujących akcję. Dzięki modelowi możliwe będzie symulowanie dowolnej liczby użytkowników. Przeprowadzamy testy. Wskazujemy miejsca, które są odpowiedzialne za niewystarczającą wydajność systemu. Konstruujemy raport, opisując potencjalne przyczynami niskiej wydajności.

W ramach testowania wydajności oferujemy 3 rodzaje testów:

  • testy wydajnościowe (performance testing)- w tym wypadku testerzy badają czas odpowiedzi poszczególnych funkcji systemu oraz sprawdzają, czy jest on akceptowalny. W wyniku testów otrzymują informacje o elementach, które posiadają mniejszą wydajność.
  • testy przeciążeniowe (stress testing)- polegają na zasymulowaniu ponadprzeciętnej liczby użytkowników, działających w tym samym czasie. Ich celem jest sprawdzenie, czy system reaguje w oczekiwany sposób. Dzięki temu, testerzy są w stanie zweryfikować jak działa aplikacja w trybie awaryjnym i czy dochodzi do jakiejkolwiek utraty danych.
  • testy obciążeniowe (load testing) – są przeprowadzane, aby zbadać zachowanie systemu przy stale wzrastającym obciążeniu i utrzymaniu takiego stanu przez dłuższy czas. W ten sposób testerzy dowiadują się,  jak wiele zapytań jest w stanie obsłużyć system, w danym przedziale czasu.

Za co klienci cenią testy wydajnościowe?

  • Sprawdzamy odporność na nagły wzrost obciążenia
  • Sprawdzamy stabilności pracy systemu
  • Wskazujemy „wąskie gardła”, które obniżają wydajność i rekomendujemy sposoby ich modyfikacji
  • Identyfikujemy problemy mogące prowadzić do utraty danych
  • Przekazujemy skrypty wykorzystywane w trakcie testów, pozwalające na wykonywanie podobnych testów w przyszłości we własnym zakresie
  • Dane przedstawiamy w przejrzystym, zbiorczym raporcie, zrozumiałym zarówno dla specjalistów IT jak i osób nietechnicznych.